1 de diciembre de 2022

El dret a la No Discriminació, està realment garantit?

de ANUE

Autora: Paula Aranda Ruiz

ABSTRACT

Català

Després de més de 70 anys de la Declaració dels Drets Humans de Nacions Unides, tots aquells drets que es van proclamar en aquella declaració encara no estan garantits completament en l’actualitat, o almenys, en la realitat. Les declaracions i convenis que van voler proclamar la igualtat de gènere, entre altres coses, no han sigut suficients per aconseguir una igualtat real. Aquest article tracta d’analitzar aquells fenòmens que continuen succeint-se en la vida de les dones, tot i que aquella Declaració pretengués eliminar-los.

Castellano

Después de más de setenta años de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, todos aquellos derechos que se proclamaron en dicha declaración aún no están garantizados completamente a día de hoy, o al menos, en la realidad. Las declaraciones y convenios que quisieron proclamar la igualdad de género, entre otras cosas, no han sido suficientes para conseguir una igualdad real. Este artículo trata de analizar aquellos fenómenos que siguen sucediéndose en la vida de las mujeres, aunque dicha Declaración pretendiese eliminarlos.

Pin It on Pinterest