12 de diciembre de 2022

EL DRET A LES GARANTIES JUDICIALS I A LA PROTECCIÓ JUDICIAL

de ANUE

Autora: Paula Aranda Ruiz

ABSTRACT

Català

Un dels drets humans que es recullen en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics és el dret a les garanties judicials i a la protecció judicial de qualsevol subjecte. En aquest article de Paula Aranda Ruiz, estudiant d’estudis socioculturals de gènere, veurem com a Espanya, algunes dones no poden gaudir plenament d’aquests drets perquè es veuen vulnerats a causa de la seva condició de dona.

Castellano

Uno de los derechos humanos que se recoge en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de cualquier sujeto. En este artículo de Paula Aranda Ruiz, estudiante de estudios socioculturales de género, veremos como en España, algunas mujeres no pueden disfrutar plenamente de dichos derechos porque se ven vulnerados debido a su condición de mujer.

Pin It on Pinterest