23 de enero de 2023

6 ASSOCIACIONS S’UNEIXEN A DH-FUENTE DE VIDA

de ANUE

Donem la benvinguda a les associacions El Lloc de la Dona, In Via, Dons no Estàndards, GAM Vallès i Assistència i Gestió Integral en el nostre projecte Font de Vida.

Aquest projecte té com a objectiu crear una xarxa virtual de coneixement i contactes que pretén especialment donar veu i col·laborar amb les entitats més petites del teixit associatiu català, així com posar-les en diàleg amb associacions més grans de l’àmbit civil internacional. Tot centrat sempre en els drets humans de les dones, objecte de continuades i greus violacions en el món, amb especial èmfasi en com aquestes violacions incideixen en l’exercici dels seus drets civils i polítics.

El Lloc de la Dona és un centre d’atenció social a dones que viuen en contextos de prostitució, víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual i/o en situació d’exclusió social. L’objectiu que tenen és promoure el desenvolupament integral i l’apoderament de les dones que atenc reduint les situacions d’exclusió, estigmatització i injustícia que sofreixen i treballen per al reconeixement i l’exercici dels seus drets. Això ho fan a partir de projectes orientats a l’atenció social i a l’atenció a la salut, els processos de formació i inserció sociolaboral i finalment la promoció de la participació social i la socialització.

L’Associació In Via és una entitat sense ànim de lucre que desenvolupa la seva tasca en la prevenció i erradicació de les condicions de desigualtat que generen la violència i la discriminació, des de l’atenció fins a l’acompanyament integral de dones, infants, joves, famílies i col·lectius altament vulnerabilitzats.

L’Associació Dones no estàndards és una entitat que té com a objectiu principal defensar la dignitat i els drets humans de les dones amb discapacitat. Per a complir aquest objectiu emprenen accions com la divulgació de la problemàtica i de la realitat de la dona amb discapacitat, promoure la integració social, escolar i laboral, així com la independència econòmica i personal de les dones amb discapacitat juntament amb la promoció dels canvis legislatius necessaris per a això.

Hèlia és una associació sense ànim de lucre, formada en 2008 per voluntàries i professionals que ofereixen suport a les dones supervivents de la violència masclista fins a la plena recuperació i el ple apoderament des d’una perspectiva feminista, interseccional i de drets humans. També les acompanyen des del vessant comunitari per a la promoció de la sororitat entre les dones i per a la transformació social, com també participen en projectes de solidaritat feminista en Palestina amb l’objectiu de compartir i enfortir les experiències de resistència i lluita contra el patriarcat en altres àrees del món.

L’organització GAM Vallès és un Grup d’Atenció a Víctimes de Maltractaments. A part de realitzar un acompanyament a les dones víctimes d’aquesta situació, també convoquen activitats per a la difusió de coneixement sobre la violència de gènere i altres formes de violència cap a les dones.

Assistència i Gestió Integral (AGI) és una fundació benèfic-assistencial, creada a Barcelona l’any 1994, que treballa amb l’objectiu d’aconseguir una societat més justa i solidària en els àmbits de prevenció, intervenció, formació, sensibilització i recerca sobretot en l’àmbit d’igualtat i atenció a les dones, així com per a tots aquells col·lectius i persones vulnerables o en risc d’exclusió social a partir d’un model d’atenció integral i de qualitat.

Pin It on Pinterest